DO KLAS V WŁĄCZNIE - Sala do 32 osób

PANEL I – Bałtyckie ssaki
105 min
PANEL II – Ryby Bałtyku
105 min
PANEL III – Mieszkańcy Bałtyku
105 min
PANEL IV – Ptaki wodne Bałtyku
150 min
PANEL V – Zagrożenia antropogeniczne
270 min

OD KLAS VI - Sala do 32 osób

PANEL I – Bałtyckie ssaki
270 min
PANEL II – Ryby Bałtyku
270 min
PANEL III – Mieszkańcy Bałtyku
270 min
PANEL IV – Ptaki wodne Bałtyku
270 min
PANEL V – Zagrożenia antropogeniczne
270 min

DO KLAS V WŁĄCZNIE - Sala do 90 osób

PANEL I – Bałtyckie ssaki
105 min
PANEL II – Ryby Bałtyku
105 min
PANEL III – Mieszkańcy Bałtyku
105 min
PANEL IV – Ptaki wodne Bałtyku
150 min
PANEL V – Zagrożenia antropogeniczne
270 min

OD KLAS VI - Sala do 90 osób

PANEL I – Bałtyckie ssaki
270 min
PANEL II – Ryby Bałtyku
270 min
PANEL III – Mieszkańcy Bałtyku
270 min
PANEL IV – Ptaki wodne Bałtyku
270 min
PANEL V – Zagrożenia antropogeniczne
270 min
O NAS


Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego


Zajęcia w ramach Błękitnej Szkoły skierowane są do szerokiego grona osób w tym przede wszystkim do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, głównie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale także przedszkolaków, studentów i osób dorosłych. Główną tematyką prowadzonych wykładów, pogadanek i prezentacji jest Morze Bałtyckie, zamieszkujące je organizmy i zachodzące w nim procesy, przez co kształtuje się w słuchaczach umiejętności związane z szeroko pojętą ochroną środowiska tego akwenu. Forma przekazywanej wiedzy jest ściśle dostosowana do każdej grupy wiekowej, zależnie od wieku uczestników i czasu, jaki zamierzają poświęcić na zajęcia edukacyjne, proponowane są krótkie dwugodzinne lekcje lub kursy jedno- i dwudniowe.

DANE ADRESOWE

ul. Morska 2
84-150 Hel

monika.selin@ug.edu.pl
http://blekitnaszkolahel.ug.edu.pl/